Denkt u aan zonnepanelen?

10 november 2020

Denkt u aan zonnepanelen? Dan is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ 2020) categorie Zon-PV wellicht iets voor u?

Van 24 november 2020 tot en met 17 december 2020 gaat de nieuwe SDE++ 2020 open. De subsidieregeling stimuleert onder andere de productie van hernieuwbare energie uit zon door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom te subsidieren over een periode van 15 jaar. Subsidie aanvragen kan voor zonne-installaties en/of zonnevelden met een opgesteld vermogen vanaf 15 kilowattpiek (kWp).

Vormgeving SDE++
De SDE++-opens telling bestaat uit meerdere fases. De eerste fase start op 24 november om 9:00 uur. In de eerste week kunnen alleen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot maximaal  € 0,0748 per kWh voor zon-PV tot 1 MWp. In de weken daaropvolgend wordt dat stapsgewijs verhoogd tot € 0,0785 en € 0,080 per kWh. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van subsidie-intensiteit.

Aanvullende voorwaarden

 • Toestemming van de grond-/gebouweigenaar als je niet zelf de eigenaar bent.
 • Een transportindicatie van de netbeheerder.
 • Contact met de netbeheerder over eventuele aanpassingen van de netaansluiting en of de 
 • PV-installatie binnen de ingebruiknametermijn kan worden aangesloten op het net.
 • Een vergunning voor PV-panelen bij nieuwbouw of een veldopstelling.
 • Een grootverbruikaansluiting van meer dan 3 x 80 ampère.
 • Aanvullende haalbaarheidsstudie voor installaties van meer dan 1.000 kWp.
 • Ingebruikname PV-installaties:
  o  Installaties kleiner dan 1 MWp moeten binnen 1,5 jaar in gebruik genomen zijn.
  o  Installaties vanaf 1 MWp moeten binnen 3 jaar in gebruik genomen zijn (veld- opstellingen binnen 4 jaar) en binnen 1,5 jaar na beschikking moet er opdracht gegeven worden.
Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. en Loohuis Agro Neutraal hebben veel ervaring op het gebied van Zon-PV installaties. Wij kunnen u in het gehele traject ontzorgen, denk hierbij aan ontwerp van de installatie, de montage van het Zon-PV systeem en het elektrische AC gedeelte in uw meterkast. Daarnaast kunnen wij in combinatie met onze partners ook de benodigde inspecties en eind-keuringen voor u verzorgen.

Vergoeding
De subsidieaanvraag wordt verzorgd op basis van een vast bedrag van € 500,- excl. BTW. Dit bedrag wordt in rekening gebracht nadat de SDE++-aanvraag is ingediend. Bij afgifte van een SDE++ beschikking dient de opdrachtgever de afhandeling/gereedmelding CertiQ zelf te verzorgen. Na akkoord van de gereedmelding start de bevoorschotting van de SDE++-subsidie.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. te Saasveld
Bornsestraat 55
7597 NH Saasveld
074-3494301
info@fhloohuis.nl

Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. te Daarle
Hellendoornseweg 9B
7688 PC Daarle
0546-697772
info@fhloohuis.nl

Loohuis Agro Neutraal
Wilt u uw Zon-PV installatie combineren met warmte uit melk middels een Milk2Heat installatie? Neem dan contact op met Loohuis Agro Neutraal. Voor zowel ruimteverwarming als tapwaterverwarming en/of boilervervanging bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u onze website www.loohuisagroneutraal.nl bezoeken.